Estonian Business Schooli Üliõpilasesinduse spordiprojektidKasutaja  EBS Sport projekt kategoorias Sport

Meie eesmärk on muuta nii praeguste, endiste kui ka tulevaste ebsikate ning EBSi sõprade elu paremaks läbi spordi. Selleks, et seda saavutada oleme seadnud endale 2019/2020 õppeaastaks mitmed eesmärgid.

Pole ilmselt saladus, et paljud suured äritehingud on sõlmitud spordiplatsil või et kauakestvad sõprused tekkinud koos ühiseid raskuseid ületades. Seetõttu oleme ka meie võtnud oma südameasjaks aidata tublidel inimestel nende tehinguteni jõuda ning neid sõpruseid luua. Me usume, et Integreerides EBSi üliõpilasi, vilistlasi, õppejõude, gümnaasiumiõpilasi ning ka lihtsalt EBSi sõpru suudame oluliselt tõsta EBSi pere läbikäimist ja suurendada selle liikmete suhtlusvõrgustikku.

Hetkel EBSis spordiliikumist vedava tiimiga hakkasime spordi asja läbimõeldult koos eesmärkidega ajama 16/17 õppeaasta algusest, kui organiseeritud sporditegevus EBSis sisuliselt puudus. Tunnistust sellest, et oleme kolme aastaga õiges suunas liikunud näitab ka statistika:

 • Kui 16/17 õppeaasta lõpuks oli osalenud EBSi spordiüritustel vähemalt korra 147 erinevat inimest, siis möödunud õppeaastal oli see arv juba 292.
 • Kui 16/17 õppeaastal moodustasid kõigist osalejatest EBSi vilistlased ning EBSi gümnaasiumiõpilased 0%, siis möödunud õppeaastal olid vastavad näitajad 13% ja 4.2%.

Oleme paika saanud üritused ning ettevõtmised, mis on meie spordiaasta tugisammasteks ning mis annavad meie tegemistele struktuuri ning järjepidevuse.

Selleks, et kõiki neid projekte ka tulevikus edukalt ja veel suurema haardega läbi viia olekski meil Sinu abi vaja.
 


 

EBS Olympics

EBS Olympics on Oktoobris asetleidev, traditsiooniline EBSi spordiüritus, kus ühe päeva jooksul võistlevad EBSi kursuste võistkonnad omavahel erinevatel spordialadel, et välja selgitada, millises kursuses on sellel aastal kõige osavamad õpilased.

Miks see meile tähtis on?

 • Üks peamiseid põhjuseid, miks me selle ürituse ellu tõime ja seda just sellisel kujul, on see, et me tahtsime tekitada kõikide kursuste sees tugevamat ühtekuuluvustunnet ja kursusevaimu.
 • Kuna EBS Olympics leiab aset aasta alguses on see eriti hea koht just esmakursuslastele õppida üksteist tundma ning tundma seda, et nad võivad üksteisele toetuda.
 • EBS Olympics on üks nendest spordiüritustest, mis on suutnud endaga kaasa haarata ka need inimesed, kes varasemalt pole meie spordiürituste vastu huvi tundnud ning me üritame seda liini hoida, et tuua läbi EBS Olympicsi rohkem inimesi spordi juurde.

Mida me toetustega teha tahaksime

 • Suurendada EBS Olympicsi haaret ja kestvust, tuues sinna ka õppejõudude võistkonna, EBS Helsingi filiaali võistkonna ning EBSi vilistlaste võistkonna(d), mis järjekordselt aitaks erinevatel EBSi pere gruppidel omavahel vabas keskonnas suhelda, kes muidu võibolla niimoodi omavahel vestlusesse ei astuks.
 • Suurendada spordialade arvu ning tuua sisse ka selliseid alasid, mis ei nõua just nii väga head füüsilist vormi kui osavust ja nupukust, et meelitada osalema ka need inimesed, kes spordiga igapäevaselt ei tegele.

Üliõpilaste Suve- ja Talimängud 2020

Üliõpilaste Suvemängud (juuni lõpp) ja Talimängud (jaanuari lõpp) on sportlik-meelelahutuslikud üritused, kus tudengid Eesti ülikoolidest ja kõrgkoolidest (Suvemängudel üle 1500 inimese) tulevad üheks nädalavahetuseks kokku, et võistelda omavahel erinevates sporidalades. Tegemist on pika ajalooga üritustesarjaga ning see suvi täitus Suvemängudel juba 20. aasta.

Miks see meile tähtis on?

 • Tegemist on Eesti kõige suuremate ülikoolidevahelise üritusetega, kus EBS esindatud on.
 • See aitab luua järjepidevust mitmete EBSi põlvkondade vahel, sest näiteks eelmistel Suvemängudel olid EBSi tiimis koos vilistlased, kes lõpetasid EBSi juba mitu aastat tagasi ja gümnaasiumiõpilasi, kes alles asuvad sügisel EBSi ülikooli õppima. Ilma suvemängudeta puuduks nendel gruppidel omavaheline kokkupuude, vaatamata sellele, et mõlemad on mingil ajahetkel EBSis õppinud.
 • Suve- ja Talimängud aitavad üksteisele lähemale tuua ka EBSi üliõpilasi ja õppejõude. Viimastel Suvemängudel osales EBSi tiimi koosseisus juba 8 õppejõudu, aga tulevikus tahame seda arvu kasvatada veelgi.

Mida me toetusega teha tahaksime?

 • Viia läbi Suve- ja Talimängudeks ettevalmistavaid treeninguid.
 • Hankida inventari, millega treeninguid läbi viia ning mida saaks kohapeal soojendusel kasutada.
 • Suuremahulisemat turundust, et saaksime endaga Suve- ja Talimängudele kaasa veel suurema hulga EBSi vilistlasi ja õppejõude.
 • Üliõpilaste transportimine käärikule

Eesti meistrivõistlused üliõpilasspordis 2019/2020

Miks see meile tähtis on?

 • Erinevad üliõpilaste meistrivõistlused on koht, kus paljud EBSis õppivad tublid sportlased saavad Eesti siseselt kõige kõrgemal tasemel esindada oma kooli üliõpilasspordis. Läbi selle toovad nad tunnustust kogu oma koolile ja aitavad propageerida ka üliõpilassporti terves Eestis.
 • Näidates häid tulemusi Eesti meistrivõistlustel on ka täiesti võimalik, et meie kõige tublimad sportlased pääsevad EBSi ja Eestit esindama ka rahvusvahelistele võistlustele.

Mida me toetusega teha tahaksime?

 • Pakkuda meie sportlastele võimalusi võistlusteks ettevalmistavateks treeninguteks
 • Katta osalustasusid, et saaksime osa võtta rohkematest meistrivõistlustest
 • Katta transpordikulusid võistluspaikadesse, sest enamasti toimuvad võistlused väljaspool Tallinna
 • 3 hooandjat
 • 158€kogutud 3000€ eesmärgist
 • 17 päeva
  Projekti toetatakse 4. oktoober ainult juhul, kui ta kogub terve eesmärgiks seatud summa.
Anna projektile hoogu!

Sarnased projektid

CrossFit Pärnu

 • 27%kogutud
 • 870€toetatud
 • 37 päeva veel

Cash Throwing 3

 • 0%kogutud
 • 0€toetatud
 • 24 päeva veel

Lükka hoogu PONIKARIKALE: ÄGEDAD VÕISTLUSLATID JA MOBIILNE JÄRELKÄRU

 • 51%kogutud
 • 3579€toetatud
 • 14 päeva veel

Eestlane maailmarekordit purustama!

 • 102%kogutud
 • 3460€toetatud
 • 3 päeva veel