AED (Automatic External Defibrillator) rakendus (äpp)Kasutaja  Kalle Kask projekt kategoorias Kodanikualgatus

Tegemist on ennetava esmaabialase äppiga, mis õnnetuse või terviserikke korral abistab kiiremini asukohapõhiste koordinaatide määratlemise kaudu, vajadusel numbrile 112 helistamisega ning Teile lähima AED (elustamisel kasutatava automaatne elektišoki aparaat) asukoha leidmisel. Äpi aktiveerimisel kuvatakse lisaks AED asukohtadele ka äpi kasutaja paiknemine GPS koordinaatide põhiselt ning vajadusel saab abi kutsumiseks valimisklahviga "112" helistada Häirekeskusesse.

 • Elupäästva vahendina on väga oluline AED (Automatic External Defibrillator) kasutamine just esmaste minutite jooksul (50-75% paremad võimalused elustamise õnnestumiseks) alates südamesseiskumise algusest, iga viivitatud minutiga väheneb eduka taaselustamise võimalus 10% võrra. Just seetõttu soovime luua rakenduse, mille aktiveerimisel juhatatakse Teid lähima AED aparaadini, millega on võimalus päästa kaaskodaniku või teie lähedase elu. Lähima AED kuvamisel arvestab äpp automaatselt ettevõtte, kooli, spordisaali jne. lahtioleku aega ega paku suletud asutusi. Ehk kui AED on kaubanduskeskuses, mille sulgemisaeg on kell 22.00, siis kell 22.01 sealset AED aparaati äpp enam ei kuva.
   
 • Tänaseks on AED aparaate paigaldatud juba mitmete kaubanduskeskuste, koolide, spordisaalide, erinevate ettevõtete ning avalike asutuste seintele. Heaks eeskujuks on ka Regionaalhaigla, kus lisaks paljudele professionaalidest elupäästjatele ning poolautomaatsetele defibrillaatoritele on paigaldatud seintele ka AED. Seda kõike selleks, et vajadusel saaksid kiiresti anda esmaabi ka tavakasutajad. AED on elustamisaparaat, mis on ülimalt lihtne abivahend südamerütmi taastamiseks südamesiskuse korral. Lisaks abistab AED taaselustamisel esmaste tegevuste teavitamisga läbi häälkäskluste. Kõige tõhusam viis süda uuesti toimima saada on kiire tegutsemine koos AED antava elektrišokiga. AED aparaadiga võib taastada normaalse südamerütmi ja päästa inimese elu.
   


 

Kui kiirabis ja EMO-s kaustatakse poolautomaatseid defibrillaatoreid, mis vajavad eelteadmisi ja treeninguid oskuslikuks defibrilleerimiseks, siis AED on täisautomaatne aparaat, mille käsitlemisega saab hakkama igaüks. Aparaat abistab kasutajat häälkäsklusetega edasiste tegevuste osas. Oluline on teada, et töötava südamega inimesele aparaat elektrilööki ei anna!

Lähitulevikus ehk järgmise etapina plaanime lisada rakendusse juurde ka tegevusjuhised kiireloomuliste esmaabivõtete osutamiseks (näiteks hingamisteedes olevast takistusest vabanemine, taaselustamiseks vajalikud esmased tegevused, AED aparaadi kasutusjuhend, kõne hädaabinumbrile ja inimese isiklike andmete edastamine koos kõnega hädaabinumbrile 112. Juhendid kuvatakse ekraanil nii liikuvate animatsioonide kui ka hääljuhenditena. Rakendus oleks kasutatav ka ekraanilugejaga.
 


 

Lisainfo ka aadressil www.ennetaja.ee

Toetagem rakendust ja turvalisemat elukeskkonda.

Parimat soovides 
AedÄppTeam

 • 7 hooandjat
 • 110€kogutud 4800€ eesmärgist

Lõppenud

See projekt ei kogunud vajaminevat summat ja lõppes 20.Feb.2020

Sarnased projektid

ZiL-131 SAUN: Make leil not war

 • 55%kogutud
 • 2180€toetatud
 • 5 päeva veel