Projekt "Hoolivus"User's  Motivators Team MTÜ project in the category Civic initiative

Tervitus kõigile! 
 
Pisut meist: 
 
Motivators Team — see on meeskond aktiivseid, loomingulisi, hoolivaid ja osavõtlikke inimesi, kes oma eeskujuga näitavad seda, kuidas on võimalik omavahel ühendada töö, loomingulisus, harrastused ja aktiivne eluviis. 
 
Meie hüüdlause on – “Me muudame maailma paremuse poole!”.
 
Projektist «Hoolivus»:
 
Antud projekti eesmärk on toetada kõikvõimalikel viisidel eakaid inimesi. Loodame Teie toetusele, et saaksime tellida vabatahtlikele sellise logoga T-särke (umbes 30 tk.) ja soetada puhastusvahendeid. 

Esialgne projektitöö põhines eraalgatusel. 2014 kevadel aitasime aknaid pesta rohkem kui seitsmekümnel eakal inimesel. Me saime väga sooja ja liigutava tagasiside nii neilt kui ka vabatahtlikelt endilt. Diplomiga tunnustas meid ka Mustamäe Linnaosa Valitsus. 
 
Otsustasime oma tegevust jätkata ja sel aastal heategu korrata veel laiemalt. Aktiivsete vabatahtlike meeskond soovib toetada veel suuremat hulka eakaid inimesi. Seekord tahame pöörata tähelepanu ka nende pensionäridele, kes on erivajadusega või peavad tulema toime üksinda. 
 
Loomulikult ei piirdu meie projekt ainult akende puhastamisega. Soovime ühiste jõupingutustega saavutada seda, et meie tegevus laieneks ning ajendaks üha enam inimesi kinkima oma armastust, tähelepanu ja toetust neile, kes elavad meie ümber.
 
Meie projektil on kindlasti tulevikku. Seoses sellega soovime teha end teistele äratuntavaks ja muuhulgas tänada kõiki osalejaid. 
 
Milleks meile logoga T-särgid?
 
T-särgid muudavad meid mitte ainult äratuntavaks, vaid ka populariseerivad meie projekti ideed, pööravad tähelepanu meie tegevusele ning võivad tekitada inimestes huvi meiega liituda. Näeme selles võimalust oma tegevust teistele tutvustada ja seeläbi seda laiendada. 
 
Armsad inimesed! Loodame Teie toetusele, et teostada projekti idee ning hoolitseda igati eakate inimeste eest. 
Meie tegevus on kooskõlastatud ja toimub tihedas koostöös sotsiaaltöötajatega. 
Omalt poolt jagame teavet projekti tegevuse kohta meie enda kodulehel.
 
Armsad vabatahtlikud! 
 
Kui Teil on soov aidata eakaid inimesi ning võtta osa nende akende puhastamisest, siis kutsume Teid meiega ühinema!
Tere tulemast nende inimeste hulka, kes oma jõupingutustega muudavad maailma paremaks! 
Hakkame koos ilmutama oma hoolivust! 
Lugupidamise ja parimate soovidega, Motivators Team. 
 
Lisainfo saamiseks pöörduge projekti “Hoolivus” koordinaatori Tatjana Orlova poole. E-mail: tatiana@motivators-team.com