Folgist pungini: sahtlist välja!User's  Kaidi Ojasoo project in the category Music

Hiiumaal on palju muusikaga tegelevaid noori, kuid neist mitmete tegevus piirdub ainult muusikakoolidega. Samuti on neid, kellel pole võimalust endale huvipakkuvat instrumenti kusagil õppida ning on selle iseseisvalt selgeks õppinud. Kahjuks toimub Hiiumaal noortele suunatud aktiivseid muusikasündmusi (õppepäevad, töötoad jms) väga vähe ja äärmiselt harva. Tahame neile noortele pakkuda võimaluse kohtuda Eestis tuntud muusikutega, vahetada nendega kogemusi ning näidata, mida kujutab endast bänditegemine.

2012 aasta kevadel toimus noorte muusikaüritus "Folgist pungini!", mis osutus äärmiselt populaarseks ning osalenud noored on kaua nõudnud üritusele kordust.

"Folgist pungini: sahtlist välja!" on kõigile Hiiumaa vanuses 7-26 muusikaharrastajatest noortele mõeldud sündmus, mis toimub 19. aprillil Käinas. Hommikul kogunevad 25 noort Hiiumaa muusikut kokku Käina kultuuri- ja huvikeskusesse, kus moodustatakse nendest noortest 4-5 bändi. Bändide ülesanne on ühe päeva jooksul luua seade ühele laulule. Sügisel toimusid Kärdla Avatud Noortekeskuses erinevad muusikatöötoad, millest üks oli laulukirjutamise töötuba. Seal osalenud noored olid nõus andma "Folgist pungini" ürituse jaoks enda kirjutatud laule. See tähendab seda, et moodustatud bändid saavad ühe loo, millele nad peavad seade looma, kusjuures, igal bändil on erinev muusikastiil, mille reeglitest nad peavad kinni hoidma (näiteks folk, punk, rock 'n' roll ja jazz). Bände tuleb juhendama Eestis väga tuntud bänd Ska Faktor. Õhtu lõpeb tasuta avaliku ühiskontsertiga, kus noortebändid esitavad päeva jooksul õpitud pala ning samuti annab oma kontserti ka Ska Faktor

Projekti põhieesmärgiks on arendada Hiiumaal noorte muusikaga tegelemise võimalusi ja pakkuda teadmisi ja praktilist kogemust bänditegemisest. Projekti sihtgrupiks on kõik 7-26 vanuses Hiiumaa noored, kes tunnevad, et oskavad piisavalt hästi laulda või mingisugust instrumenti mängida, et end üritusel hästi tunda. Kuna Hiiumaal on väga palju 18+ vanuses muusikaga tegelevaid noori ning Kärdla ANKi viimase kvaliteediuuringu püstitatud eesmärgiks on kaasata noorsootöösse rohkem 18-26 aastaseid noori, siis loodame selle ürituse abil pakkuda ka neile meelepärast tegevust. See on samuti üheks eesmärgiks.

Projekti tulemusena ootame uute aktiivsete bändide tekkimist Hiiumaal ning noorte omaalgatuslikkust muusikaürituste ja -sündmuste korraldamisel ning nende teostamisel.

"Folgist pungini!: sahtlist välja" on teine jätkuprojekt 2012. aasta septembris toimunud Euroopa Noored seminarile "Music for the Masses", mille teemaks oli väheste võimalustega noorte probleemid seoses muusikaõppe kättesaadavusega.

Ska Faktor korraldab noortele ka koolituse "Aktiivse bändi juhised". Kui me kogume rohkem kui 750€, siis saame välja anda ka koolituse sisu digitaalsel kujul. Koolituse sisu on tutvustada noortele, kuidas kaasaegse tehnoloogia, programmide ja sotsiaalvõrgustike abil oma bändi promoda ning kuidas bändiprojektidele rahastust leida. Antud koolitus näeb päevavalgust ka pärast üritust mahuka presentatsiooniga koos abimaterjalidega ja ilmub veebis html platvormil.  

  • 7 backers
  • 90€raised of 500€ goal

Ended

This project was not funded and ended on 13.Apr.2014

Related projects

Duo Telluur's debut album

  • 114%raised
  • 4340€pledged
  • 4 days to go